Περίοδοι Camp 2018

1η περίοδος 24 Ιουνίου - 30 Ιουνίου 2018  

2η περίοδος 1 Ιουλίου - 7 Ιουλίου 2018
3η περίοδος 8 Ιουλίου - 14 Ιουλίου 2018 
 Advanced Youth Development Skills camp Advanced Playmaker Camp  Positioning & Decision making camp 
Advanced Ball handling & Shooting Skills Camp  Attack & Counter Camp  Advanced Skills Improvement Camp
 Advanced Ball handling and Shooting Camp
EHGlobal logo