Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Ειρήνης. Για εμάς Ειρήνη σημαίνει φιλία και στο Olympia Basketball Camp μαθαίνουμε καθημερινά πως «χτίζονται» οι όμορφες φιλίες.

☮️☮️☮️Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Ειρήνης Για εμάς Ειρήνη σημαίνει φιλία και στο Olympia Basketball Camp μαθαίνουμε καθημερινά πως «χτίζονται» οι όμορφες φιλίες.🤝